ไทย      อังกฤษ
 
แปรรูปผลผลิตการเกษตร (กล้วยม้วนอบเนย)
ชื่อผลิตภัณฑ์
แปรรูปผลผลิตการเกษตร (กล้วยม้วนอบเนย)
รหัสผลิตภัณฑ์
110500194701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคู่สร้าง คู่สม

ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์
จังหวัด สมุทรปราการ

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคู่สร้าง คู่สม

จำนวนสมาชิก
    27 คน

ที่อยู่
    299/205 หมู่ท่ 12 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์
    0-2816-2293
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสมศรี เหล่าจันทร์

อายุ
    50 ปี

ที่อยู่
    299/205 หมู่ท่ 12 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์
    0-2816-2293
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เดิมเป็นกล้วยฉาบแบบธรรมดาทั่วไป ผลิตจำหน่ายภายในหมู่บ้าน ต่อมากลุ่มได้รับการอบรม และศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชน และเกษตรอำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ ในเรื่องการแปรรูปกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลุ่มจึงเกิดแนวคิดของกล้วยอบเนย กล้วยอบสมุนไพร กล้วยรสบาบีคิว
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ปอกเปลือกกล้วย ใสเป็นแผ่น นำมาม้วนทอดลงในน้ำมันให้เหลือง คลุกเคล้ากับเนยและเกลือป่น ผสมน้ำตาลทราย และบรรจุถุงจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ รสชาดอร่อย
ปริมาณการผลิต
250 กิโลกรัม/เดือน
ราคา
ขายส่ง กิโลกรัมละ 120 บาท ขายปลีกกิโดลกรัมละ 160 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 299/205 หมู่ท่ 12 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 0-2816-2293
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
0-2816-2293