ไทย      อังกฤษ
 
sssssss
ชื่อผลิตภัณฑ์
sssssss
รหัสผลิตภัณฑ์
110200184701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
s

ตำบล s อำเภอ s
จังหวัด สมุทรปราการ

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    s

จำนวนสมาชิก
    6 คน

ที่อยู่
    s ต.s อ.s จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์
    0-2708-9046
โทรสาร
    0-2708-9046
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    s

อายุ
    39 ปี

ที่อยู่
    s ต.s อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์
    0-2708-9046
โทรสาร
    0-2708-9046
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
sssssss
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
sssssss
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
sssssss
ปริมาณการผลิต
200 - 350 ภาพ/เดือน
ราคา
1,200-2,200 บาท/ชิ้น
สถานที่จำหน่าย
- s ต.s อ.s จ.สมุทรปราการ 0-2708-9046
- s ต.s อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 0-2708-9046
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ss