ไทย      อังกฤษ
 
ผักสด
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผักสด
รหัสผลิตภัณฑ์
110200054701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
ไฮกรีน (นันทวัฒน์ นันทนาวัฒน์)

ตำบล บ้านระกาศ อำเภอ บางบ่อ
จังหวัด สมุทรปราการ

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ไฮกรีน (นันทวัฒน์ นันทนาวัฒน์)

จำนวนสมาชิก
    6 คน

ที่อยู่
    171 / 1 หมู่ 6 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์
    0-2337-6374
โทรสาร
    0-2337-6375
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายนันทวัฒน์ นันทนาวัฒน์

อายุ
    43 ปี

ที่อยู่
    171/1 หมู่ 6 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์
    0-2337-6374
โทรสาร
    0-2337-6375
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผักไฮโพนิกส์ (ผักสะอาด) ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นการปลูกโดยไม่ใช้ดิน ปลูกในรางที่มีสารละลายธาตุอาหารที่พืชต้องการ และกางมุ้งป้องกันแมลง พืชโตเร็ว สมบูรณ์ สะอาด ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยจากสารพิษ
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
เตรียมสารละลายธาตุอาหารสำหรับต้นกล้า (ถาพเพาะ) เตรียมเมล็ดผักพร้อม รดน้ำบนแผ่นฟองน้ำให้เปียกชุ่ม 3-4 วัน เมล็ดงอก ต้นกล้าแตกใบจริง รากหยั่งลงด้านล่างพร้อมย้ายลงแปลงปลูก เตรียมโต๊ะปลูก เติมน้ำเปิดสวิตซ์ไฟให้ปั๊มทำงาน ปรับค่า 5.5 -6.5 ผสมสารละลายธาตุอาหารอัตราส่วน1200 พืชที่ปลูก 25-30 วัน เก็บออกจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ผักมีความสด กรอบ ปราศจากสารพิษตกค้าง ชุ่มน้ำ มีรสหวานของตัวผัก
ปริมาณการผลิต
300 กก. / สัปดาห์
ราคา
60 บาท
สถานที่จำหน่าย
- ห้างเดอะมอร์รามฯ ห้างวิลล่าทุกสาขา
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
0-2337-6374