ไทย      อังกฤษ
 
ดอกไม้ประดิษฐ์
ชื่อผลิตภัณฑ์
ดอกไม้ประดิษฐ์
รหัสผลิตภัณฑ์
300100944701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์กรมพัฒนาที่ 2

ตำบล ไชยมงคล อำเภอ เมืองนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์กรมพัฒนาที่ 2

จำนวนสมาชิก
    5 คน

ที่อยู่
    147/30 ช. 202 หมู่ที่ 6 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    04-8566916 , 01-8566914
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางศิริพัชร รัตนแพทย์

อายุ
    46 ปี

ที่อยู่
    147/30 ช. 202 หมู่ที่ 6 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    04-8566916 , 01-8566914
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เริ่มตั้งกลุ่มมาตั้งแต่ปี 2546 จากการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า และพัฒนามาเป็นดอกไม้จากดินญี่ปุ่น ทำไม้บอนไซส่งเข้าประกวดได้ระดับ 5 ดาว ส่งออกต่างประเทศ
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ และนำมาประกอบเป็นต้น ช่อ ตรวจสอบคุณภาพ และบรรจุลงบรรจุภัณฑ์
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เน้นงานบอนไซ
ปริมาณการผลิต
ตามลูกค้าสั่ง
ราคา
300 - 4,000 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 147/30 ช. 202 หมู่ที่ 6 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 04-8566916 , 01-8566914