ไทย      อังกฤษ
 
น้ำพริกกุ้งเสียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
น้ำพริกกุ้งเสียบ
รหัสผลิตภัณฑ์
830200194701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจกะทู้

ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจกะทู้

จำนวนสมาชิก
    12 คน

ที่อยู่
    93/3 หมู่ที่ 4 ถนนวิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์
    0-7632-1688
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางเฉลียว บำรุงสุข

อายุ
    56 ปี

ที่อยู่
    93/3 หมู่ที่ 4 ถนนวิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์
    0-7632-1688
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เดิมเป็นอาหารที่ชาวภูเก็ตนิยมรับประทานเป็นอาหารกลางวันซึ่งต้องปรุงและรับประทานไม่สามารถเก็บไว้ได้ ต่อมาได้มีการวิธีการในการถนอมอาหารทำให้สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นจนปัจจุบันเป็นที่รู้จักทั่วไป
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
เป็นอาหารที่มีส่วนผสมของกุ้งเสียบและเครื่องเทศ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รสชาดอร่อยเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้คือมีรสชาดเผ็ดเล็กน้อย
ปริมาณการผลิต
120 กก./วัน
ราคา
กระปุกละ 55 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 93/3 หมู่ที่ 4 ถนนวิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 0-7632-1688
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
93/3 หมู่ที่ 4 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้จังหวัดภูเก็ต