ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าฝ้ายมัดหมี่ล้านนา
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าฝ้ายมัดหมี่ล้านนา
รหัสผลิตภัณฑ์
500200174701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง

ตำบล สบเตี๊ะ อำเภอ จอมทอง
จังหวัด เชียงใหม่

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    241 หมู่ 9 ต.สบเตี๊ะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
    053361369
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางรัตนา

อายุ
    48 ปี

ที่อยู่
    241 หมู่ 9 ต.สบเตี๊ะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
    053361369
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าฝ้ายทอมือมัดหมี่ประยุกต์ อดีตเป็นของดั้งเดิมตั้งแต่ ปู่ย่า ตายาย สืบทอดภูมิปัญญาสู่รุ่นต่อรุ่นหลายชั่วอายุคน สมัยก่อนจะมีการปลูกต้นฝ้ายใช้กันเองภายในครัวเรือน นำฝ้ายมาถักทอใช้เองจนเกิดการต่อยอดเพิ่มรายได้
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำฝ้ายมาแช่น้ำให้อิ่มเพื่อจะได้นำย้อม มารีดน้ำข้าวให้เส้นฝ้ายเหนียว แล้วมาตากแดดอ่อนๆ ให้แห้งเอามา
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ลวดลายพื้นผ้าสะดุดตา ย้อมสีธรรมชาติ
ปริมาณการผลิต
500-800 เมตรต่อเดือน
ราคา
40-80 บาทต่อเมตร
สถานที่จำหน่าย
- 241 หมู่ 9 ต.สบเตี๊ะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 053361369
- 241 หมู่ 9 ต.สบเตี๊ะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 053361369