ไทย      อังกฤษ
 
เทียนหอม
ชื่อผลิตภัณฑ์
เทียนหอม
รหัสผลิตภัณฑ์
300100194701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
หจก.ออร์คิดแฮนด์เมค

ตำบล จอหอ อำเภอ เมืองนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    หจก.ออร์คิดแฮนด์เมค

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    367 หมู่ที่ 6 ถนนรัตนพิธาน ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    044-294470 , 044-370304
โทรสาร
    044-294470
อีเมล์
    orchid_handmade@yahoo.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสุรัตน์ ภู่รัตนาพิชญ์

อายุ
    52 ปี

ที่อยู่
    367 หมู่ที่ 6 ถนนรัตนพิธาน ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    044-294470 , 044-370304
โทรสาร
    044-294470
อีเมล์
    orchid_handmade@yahoo.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
แสงสว่างของ “เทียน” เป็นสิ่งที่มนุษย์เราได้บรรจงสร้างสรรค์ให้เป็นแสงสว่าง ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่มีคุณค่าในตัว มิใช่เพียงการจุดแสงสว่างเท่านั้น แต่ยังมีการพัฒนาเป็นของที่ระลึก เป็นศิลปะที่ถ่ายทอดให้เห็นถึง ความประณีต ความตั้งใจ และความอดทน พร้อมทั้งนำกลิ่นหอมมาประยุกต์ให้เป็นการบำบัด และดูแลสุขภาพ ทาง“ออร์คิดแฮนด์เมค” จึงได้พัฒนาทั้งรูปแบบสีสันและกลิ่นหอม ซึ่งทำให้เรารู้สึก สบาย ผ่อนคลาด มีความสุข
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ทางออร์คิดแฮนด์เมค คัดสรรแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพ นำมาผลิต เทียนหอม ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ตรวจสอบคุณภาพการผลิต ทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีออกสู่ตลาด
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เน้นด้าน Design กลิ่นหอม
ปริมาณการผลิต
5,000 - 10,000 ชิ้น/เดือน
ราคา
430 และ 1,145 ตามขนาด
สถานที่จำหน่าย
- 367 หมู่ที่ 6 ถนนรัตนพิธาน ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-294470 , 044-370304
- 367 หมู่ที่ 6 ถนนรัตนพิธาน ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-294470 , 044-370304
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.orchidhandmade.net