ไทย      อังกฤษ
 
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม
ชื่อผลิตภัณฑ์
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม
รหัสผลิตภัณฑ์
300100964701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มออร์คิด แฮนด์ เมด

ตำบล จอหอ อำเภอ เมืองนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มออร์คิด แฮนด์ เมด

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    367 หมู่ที่ 6 ถนนรัตนพิธาน ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    044-370304 , 01-7908418
โทรสาร
    044-294470
อีเมล์
    orchid_handmade@yahoo.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสาววณิชยา ภู่รัตนาพิชญ์

อายุ
    35 ปี

ที่อยู่
    367 หมู่ที่ 6 ถนนรัตนพิธาน ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    044-370304 , 01-7908418
โทรสาร
    044-294470
อีเมล์
    orchid_handmade@yahoo.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
การผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอมเกิดจากแรงบันดาลใจ ของ น.ส. วณิชยา ภู่รัตนาพิชญ์ หลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเป็นอัมพาต ไม่สามารถทำงานที่บริษัทเดิมได้ จึงคิดที่จะช่วยเหลือตนเอง ซึ่งมีความถนัดด้านการประดิษฐ์แล้วแสวงหาความรู้เพิ่มเติม จึงได้ตัดสินใจทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอมอย่างจริงจัง เพราะคิดว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ที่บ้าน และมีลู่ทางการตลาด โดยเน้นประเภทกล้วยไม้ซึ่งมีความสวยงามคล้ายของจริง
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
คัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพนำมาปั้นเป็นรูปชิ้นส่วนต่าง ๆ ของดอกไม้ ตกแต่งสีให้สวยงามแล้วจึงนำมาประกอบเป็นต้น ใบ และดอกไม้ เป็นผลงานจากการทำมือ โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รูปทรงสีสันคล้ายของจริง มีความคงทน ทำความสะอาดได้ง่าย
ปริมาณการผลิต
500 - 1,000 ชิ้น/เดือน
ราคา
500 - 50,000 บาท ตามแบบ
สถานที่จำหน่าย
- 367 หมู่ที่ 6 ถนนรัตนพิธาน ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-370304 , 01-7908418
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.orchidhandmade.net