ไทย      อังกฤษ
 
น้ำผลไม้ (เสาวรสเข้มข้น)
ชื่อผลิตภัณฑ์
น้ำผลไม้ (เสาวรสเข้มข้น)
รหัสผลิตภัณฑ์
170200174701

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

ชื่อผู้ผลิต
แม่บ้านเกษตรกรสิงห์พัฒนา

ตำบล สิงห์ อำเภอ บางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    แม่บ้านเกษตรกรสิงห์พัฒนา

จำนวนสมาชิก
    20 คน

ที่อยู่
    80/2 หมู่ที่2 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
โทรศัพท์
    0-3659-1320
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางศรีนวล แจ้งกระจ่าง

อายุ
    44 ปี

ที่อยู่
    80/2 หมู่ที่3 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
โทรศัพท์
    0-3659-1320
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสิงห์พัฒนา ได้รวมตัวกันเพื่อการหารายได้เพิ่มให้กับครอบครัว ประกอบกับการที่สมาชิกได้รับความรู้ในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำผักน้ำผลไม้ ซึ่งได้ความรู้มาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อจากนั้นสมาชิกได้เกิดความคิดในการเพิ่มมูลค่าของผลไม้ให้มีมากขึ้น จึงได้นำผลไม้ที่มีอยู่ในหมู่บ้านซึ่งมีราคาผลผลิตที่ตกต่ำมาก นำมาแปรรูปเป็นน้ำผลไม้ ( เสาวรส ) เพื่อจำหน่าย โดยกลุ่มเกษตรกรสิงห์พัฒนาได้รับมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) รับรอง
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำผลไม้ที่เก็บมาทำการล้างให้สะอาด จากนั้นแยกส่วนเปลือกออก แล้วทำการแยกน้ำผลไม้เข้มข้นนำมาผสมกับน้ำเชื่อมและเกลือไอโอดีนในสัดส่วนที่ต่างกันออกไป จากนั้นนำไปผ่านเครื่องพาสเจอร์ไรซ์ ในอุณหภูมิ 850 - 950 F บรรจุลงขวดปิดฝาให้สนิท พร้อมจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
น้ำผลไม้แท้ ไม่ใส่สีและสารกันบูด สามารถจะเก็บได้นาน 1 ปี และสามารถผสมกับผลไม้สด เช่น แครอท สัปปะรด ฯลฯ
ปริมาณการผลิต
3,000ขวดต่อเดือน
ราคา
70บาท(ขวด)
สถานที่จำหน่าย
- 80/2 หมู่ที่2 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 0-3659-1320
- 80/2 หมู่ที่3 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 0-3659-1320
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พัฒนาชุมชนอำเภอบางระจัน