ไทย      อังกฤษ
 
กล้วยอบแผ่น
ชื่อผลิตภัณฑ์
กล้วยอบแผ่น
รหัสผลิตภัณฑ์
230400264701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลไม้

ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่
จังหวัด ตราด

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลไม้

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    167/1 ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
โทรศัพท์
    0-3959-1028
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางแก้วตา สำราญจิตร

อายุ
    47 ปี

ที่อยู่
    167/1 ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
โทรศัพท์
    0-1861-4142
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
อำเภอบ่อไร่มีการปลูกกล้วยน้ำว้าจำนวนมาก แต่ไม่มีตลาดที่จะจำหน่าย ทำให้เกิดปัญหากล้วยน้ำว้าล้นตลาด เน่าเสีย กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลไม้เห็นว่าในท้องถิ่นมีวัตถุดิบมากเพียงพอที่จะผลิตจึงรวมกลุ่มกันแปรรูปกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยอบแผ่น ทำให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นและก่อเกิดการสร้างงานในท้องถิ่น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำกล้วยน้ำว้าที่สุกงอมมาปลอกเปลือกล้างน้ำ 1 ครั้ง แล้วนำไปแช่น้ำเกลือทิ้งไว้ 5 นาที (น้ำ 1 ลิตร เกลือ 2 ช้อน) แล้วนำขึ้นมาวางให้สะด็ดน้ำ
2. ผ่ากล้วยนำว้า เป็น 2 ซีก ตามความยากของกล้วย วางชิดกันเป็นคู่
3. นำไปทับให้แบน หนาประมาร 1 ซม. จัดรูปให้สวยงาม
4. นำกล้วยน้ำว้าไปวางเป็นถาดแล้วนำไปอบให้แห้งอย่างน้อย 3 ชม. หรือตากแห้ง วางทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ 12 ชม. แล้วจึงไปบรรจุกล่อง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
สะอาด มีคุณภาพ คุณค่าทางโภชนาการ มีรสชาดหวานตามธรรมชาติ
ปริมาณการผลิต
600 กล่อง/สัปดาห์
ราคา
กล่องเล็ก 20 บาท/กล่องเขียว 35 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 167/1 ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 0-3959-1028
- 167/1 ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 0-1861-4142
- ศนย์ OTOPจังหวัดตราด/อำเภอบ่อไร่
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
167/1 ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด